top of page

Met de nieuwe generatie Ars legendi gaan we op stap. We werken niet meer met lange hoofdstukken, maar we leggen onze reis af in korte etappes of itinera. In Venizijn dat er achttien zijn.

We leggen een route af in tijd en ruimte. In het eerste jaar is de rode draad doorheen de teksten de koningstijd en blijven we in Italië. In de volgende jaren gaat onze reis verder door de Romeinse geschiedenis en dus ook door het Romeinse rijk. Middeleeuwen en renaissance zullen ook haltes op onze reis worden.

 

We leggen onze reis af met het nieuwe leerplan als gids. De principes van de modernisering van het secundair onderwijs met aandacht voor differentiatie en zelfreflectiegaan daarmee hand in hand.

 

 

Klemtoon op lezen

In ons leerwerkboek staan veel teksten. Inhoudelijk is de rode draad in het eerste jaar de geschiedenis van de koningstijd. Daarnaast laten we associatief andere verhalen met een inhoudelijke link de revue passeren.

Bij de teksten staan opdrachten die oefenen op de verschillende leerplancomponenten en die alle leerstijlenaan bod laten komen.

 

We streven naar vier teksten per iter:

 1. Aanbreng nieuwe leerstof
 2. Inoefening nieuwe leerstof
 3. Een tekst voor gedifferentieerde aanpak, bv.
 • via keuze-opdracht volgens interesse
 • via gedifferentieerde hulp
 • via verschillende opdrachten volgens werkpunten: iedereen doet de opdrachten rond tekstbegrip, maar sommigen werken daarnaast bv. aan taalsysteem en anderen aan leesstrategieën

4.  Een tekst waarmee de leerling kan inschatten in welke mate hij de nieuwe doelen en al eerder            aangebrachte vaardigheden beheerst (zelfreflectie).

 

Aanbreng nieuwe leerstof (taalsysteem)

 • De leerlingen maken kennis met de nieuwe leerstof tijdens het lezen.
 • Bij het begin van de eigenlijke behandeling van de nieuwe leerstof staan de doelen verwoord
 • Door opdrachten bij de tekst ontdekt de leerling de nieuwe leerstof.
 • De nieuwe leerstof wordt door Magistra Iuliain een kadertje samengevat.
 • Doorheen het iterwordt de nieuwe leerstof op uiteenlopende manieren verder ingeoefend.
 • Met een digitale Bookwidget kan de leerling de leerstof inoefenen. Als leerkracht krijg je via de digitale handleiding toegang tot alle bookwidgets en heb je ook de mogelijkheid om de bookwidgets eventueel aan te passen, uit te breiden, etc.

 

Leesstrategieën

Het nieuwe leerplan focust sterk op leesstrategieën. Recitator Quintus begeleidt de leerling doorheen de leerlijn leesstrategieën.

De teksten worden in leeseenheden aangeboden en leerlingen leren geleidelijk leeseenheden onderscheiden.

 

 

Cultuur

Cultuurreflectie sluit aan bij de inhoud van de teksten. De opdrachten staan in functie van het bereiken van de leerplandoelstellingen.

 

 

Vocabularium

Het opbouwen van vocabulariumkennis behoort tot de hoofdbezigheden van een leerling Latijn in het eerste jaar. Oefeningen helpen de woordenschat vastzetten, weten we uit wetenschappelijk onderzoek. Daarom bieden we in het leerwerkboek diverse oefeningen aan, aangevuld met digitale oefeningen via Bookwidgets.

 

 

Ondersteuning bij de uitspraak

We geven - geheel in de Ars legendi-traditie - lengtetekens aan op de woorden.

Prof. Dr. Dirk Sacré (KU Leuven) spreekt teksten in.

 

Samenvattend overzicht

Op het laatste blad van elk iterworden de leerstof voor taalsysteem en de leesstrategieën samengevat.

Ars legendi Veni (incl. digitaal boek)

€40.00Price
 • 210 x 297 (A4)

bottom of page